czwartek, 29 września 2016

SBS and Lifecolor sets review/ SBS i recenzja malowania zestawami Lifecolor

Recently, in I finally managed to get the first set Lifecolor wood painting and Weathering Trains. For many years, reading the press I encounter thematic sets of Lifecolor. Uses their AK / MIG in their handbooks, recommends them Hornby, RMB, MIBA, etc. Let there be no, earlier scoop the opinions of others known to me esteemed painters paint about this company. Opinion was good, so you and I have not try it? Honestly, I paint to my liking. Very.


By the way, I found that I can prepare a quick SBS paint on an old wood wagon. My model is a very old wagon H0 company Kleinbahn. So old that the company Kleinbahn no one can remember how old he was.

Ostatnio w końcu udało mi się zdobyć upragnione zestawy Lifecolor do malowania drewna oraz weatheringu kolejowego. Od wielu lat czytając prasę tematyczną natrafiam na zestawy firmy Lifecolor. Używa ich AK/MIG w swych poradnikach, rekomenduje je Hornby, RMB, MIBA, itp. Żeby nie było, wcześniej zaczerpnąłem opinii innych znanych mi cenionych malarzy na temat farb tej firmy. Opinie były dobre, więc czemu i ja mam nie spróbować? Powiem szczerze, farby przypadły mi do gustu. Bardzo.

Przy okazji stwierdziłem że mogę przygotować szybki SBS malowania starego drewna na wagonie. Mój model to bardzo stary wagon w skali H0 firmy Kleinbahn. Tak stary że w firmie Kleinbahn nikt nie pamięta ile ma lat.
The painting set contain the 6 paints. The only thing I miss is there any inserts with a short guide for getting effects. Information on the packaging is very short. In each of the six boxes of paints, boxes are bigger than other similar companies. In addition, paint Lifecolor are in a screw-pots. This has its pros and cons. If you need a bit of paint, we dipped only in the brush. We do not lose once the entire drop. Another important thing is common after some time drying of paint with dispensers. Then we can jump out of the dropper and a half bottles of paint. The downside jar is faster drying paint and need to use a pipette to give the paint to airbrush. Paint Lifecolor are another plus. There are more than standard bottles, because 22ml.

Zestawy zawierają po 6 farb. Jedyne czego mi tam brakuje to jakiejś wkładki z krótkim poradnikiem uzyskiwania efektów. Informacja na opakowaniu jest bardzo krótka. W każdym z pudełek jest sześć farb, pudełka są większe niż podobne innych firm. Dodatkowo farby Lifecolor znajdują się w odkręcanych słoiczkach. Ma to swoje plusy i minusy. Jeśli potrzebujemy odrobiny farby, maczamy tylko w niej pędzel. Nie tracimy od razu całej kropli. Inna ważna rzecz to częste po jakimś czasie zasychanie farb z zakraplaczami. Wtedy potrafi wyskoczyć nam cały zakraplacz i pół butelki farby. Minusem słoiczka jest szybsze wysychanie farby i potrzeba użycia pipety by podawać farbę do aerografu. Farby Lifecolor mają jeszcze inny plus. Jest ich więcej niż standardowych butelkach, bo 22ml.
Railcar was vernished using gloss vernish.

Wagon przed malowaniem pokrywam lakierem połysk.


For all sides I give Warm Dark Shade, and I wait when dry.

Cały wagon pokrywam Warm Dark Shade i czekam aż wyschnie.Using wet (very wet) cotton stick I moistening all wash and very carefully arttition wash. Wash must stay only in deeper places.

Używając mokrego (bardzo mokrego) patyczka najpierw zwilżam powierzchnię, a następnie delikatnie zaczynam ścierać nadmiar washa z boków.Wash scrub from top to bottom sides. therefore to the boards, a vertical discoloration. These are what we need. Horizontal abrasion does not give us a natural effect.

Wash ścieramy z góry na dół boków. dzięki temu na deskach pojawią się pionowe przebarwienia. Takie jakie są nam potrzebne. Poziome ścieranie da nam nie naturalny efekt.Using drybrush (No 4) I give at the edges of the boards (and some boards) diluted Cold Base Color (aspect ratio of 1/6)

Szerokim pędzlem do drybrusha (rozmiar 4) na brzegach desek i niektóre z nich maluję rozwodnioną Cold Base Color (proporcje 1/6)
As Above I give Warm Base Color.

Podobnie jak wyżej nakładam Warm Base Color.For entire sides I give second layer of diluted Warm Dark Shade and wait when they dry. I gently wipe wash use cotton sticks.

Na całość znów nakładam Warm Dark Shade tym razem bardziej rozwodniony, czekam aż wyschnie i delikatnie ścieram go patyczkami.I vernished sides using matt varnish.

Wagon pokrywam warstwą lakieru matowego.


I protect the sides of the car with masking tape and get down to painting the roof. I cleanse the roof from the varnish gloss, impose a matt varnish. All roof was paintwd with Rust colour. When the paint is dry I put gloss varnish. After a minimum of 2 hours and using a hair dryer you can apply the colors of the roof. Using airbrush I shade roof using Base Gray and Light Gray. As with wash, I wipe roof using sticks heavily moistened with water. We do it very gently. This will give the effect of peeling paint on the roof.

Zabezpieczam boki wagonu taśmą maskującą i zabieram się za malowanie dachu. Oczyszczam dach z lakieru połysk, nakładam lakier matowy, maluję farbą Rust. Gdy wyschnie kładę lakier połysk. Po minimum 2 godzinach i użyciu suszarki do włosów możemy nałożyć kolory dachu. Base Gray oraz Light Gray nakładamy za pomocą aerografu, cieniując kolory.   Podobnie jak z washem przecieramy dach używając patyczków mocno nasączonych wodą. Robimy to bardzo delikatnie. Uzyskamy w ten sposób efekt odpadającej farby na dachu.
I give gloss varnish to roof.

Nakładamy na dach lakier połysk. On the roof I give Rust Streaking Grime from AK and MIG.

Na dach nakładam efekty Rust Streaking Grime AK i MIG. I give matt vernish when the effects was dry. In the rusted places without grey paint I give Dark Rust and Light Rust washes using small brush.

Nakładam lakier matowy po wyschnięciu efektów. Na rdzawe miejsca bez farby nakładam małym pędzlem punktowo washe, Dark Rust oraz Light Rust.


Using Roof Dirt from Trains Weathering with airbrush I give that to the roof.

Używam Roof Dirt z zestawu Train Weathering Lifecolor za pomocą aerografu. Next step was airbrushed roof with Weathered Black color.

Również aerografem nakładam Weathered Black na szczyt dachu.


On the lower part of the sides I give Frame Dirt using the airbrush.

Na dolną część boków wagonu nakładam za pomocą aerografu Frame Dirt.


The front and back of the wagon I give Frame Dirt so as to achieve the dirt from under the wagon wheels. In addition, local shades dirt with the Dirt Track.

Z przodu i tyłu wagonu nakładam Frame Dirt tak by uzyskać efekt brudu spod kół wagonu. Dodatkowo miejscowo cieniuję brud za pomocą Track Dirt.In the roof I give small quantity Frame Dirt. 

Na dach w bardzo małej ilości nakładam jeszcze aerografem Frame Dirt.
Chassis railcar I paint using an airbrush Weathered Black, Sleeper Grime. On the brakes I impose Drybrush Brake Dust.

Podwozie wagonu maluję aerografem za pomocą Weathered Black, Sleeper Grime. Na hamulce nakładam drybrushem Brake Dust.As you can see in the pictures the effects of wood and weathering looks very realistic. I realy like working with Lifecolor. Their was very well with airbrush, and you do not need a lot Thinner to lay smoothly. Well hidden surface.

Jak widać na zdjęciach efekty drewna i weatheringu wyglądają bardzo realistycznie. Praca z Lifecolor naprawdę mi się spodobała. Farby bardzo dobrze współpracują z aerografem, nie trzeba dużo thinnera by kładły się gładko. Dobrze kryją powierzchnię.

Rating kits
Pros: 

Well hidden
Smooth overlap airbrush
Well-chosen colors in sets 

Realistic effects
They have 22ml
Minuses:
Lack of clear instructions for use inside the packaging (on FB profile manufacturer have short guides)

Price: 15-20 euro per set


Ocena zestawów:
Plusy:
Dobrze kryją
Gładko nakładają się aerografem
Dobrze dobrane kolory w zestawach
Realistyczne efekty
Pojemność 22ml
Minusy:
Brak jasnej instrukcji użycia wewnątrz opakowania (na stronie/profilu FB producenta można pobrać krótkie poradniki użycia)

Cena: 70-80pln za zestaw

Finnished model in white background

Galeria końcowa na białym tle4 komentarze:

 1. Efekt jaki uzyskałeś jest niesamowity. Genialny tutorial choć wagonów raczej nigdy nie będę malował ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj
   Nie musisz malować wagonów, te zestawy są idealne do malowania wszystkich drewnianych elementów. Np biała altana, stary dom itp. Nawet płot stary.Zestaw jest generalnie do drewna, wagon pomalowałem bo akurat ten ma konstrukcję drewnianą. Możliwości zastosowania tych technik jest bardzo wiele. Popracuj nad inwencją modelarską, a możliwości pojawi się bardzo dużo.

   Usuń
 2. idę przegladać resztę bloga - pierwszy post wbił mnie w krzesło!szacun!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki. Jak tylko znajdę więcej czasu będę robił kolejne poradniki.

   Usuń