czwartek, 29 września 2016

SBS and Lifecolor sets review/ SBS i recenzja malowania zestawami Lifecolor

Recently, in I finally managed to get the first set Lifecolor wood painting and Weathering Trains. For many years, reading the press I encounter thematic sets of Lifecolor. Uses their AK / MIG in their handbooks, recommends them Hornby, RMB, MIBA, etc. Let there be no, earlier scoop the opinions of others known to me esteemed painters paint about this company. Opinion was good, so you and I have not try it? Honestly, I paint to my liking. Very.


By the way, I found that I can prepare a quick SBS paint on an old wood wagon. My model is a very old wagon H0 company Kleinbahn. So old that the company Kleinbahn no one can remember how old he was.

Ostatnio w końcu udało mi się zdobyć upragnione zestawy Lifecolor do malowania drewna oraz weatheringu kolejowego. Od wielu lat czytając prasę tematyczną natrafiam na zestawy firmy Lifecolor. Używa ich AK/MIG w swych poradnikach, rekomenduje je Hornby, RMB, MIBA, itp. Żeby nie było, wcześniej zaczerpnąłem opinii innych znanych mi cenionych malarzy na temat farb tej firmy. Opinie były dobre, więc czemu i ja mam nie spróbować? Powiem szczerze, farby przypadły mi do gustu. Bardzo.

Przy okazji stwierdziłem że mogę przygotować szybki SBS malowania starego drewna na wagonie. Mój model to bardzo stary wagon w skali H0 firmy Kleinbahn. Tak stary że w firmie Kleinbahn nikt nie pamięta ile ma lat.

środa, 28 września 2016

Paint Forge turfs review/ Recenzja traw Paint Forge.

Well, some time has passed since my last review. A lot of changes took place not only on the blog, but in my workshop. Profile blog has changed considerably. From today it will be write a review & SBS. I will publish here not only reviews of materials, paints, technics but SBS guides also.

No dobra, trochę czasu minęło od mojej ostatniej recenzji. Sporo zmian nastąpiło nie tylko na blogu, ale i na moim warsztacie. Profil bloga zmienił się znacznie. Od dziś będzie to blog recenzencko-warsztatowy. Będę publikował tutaj nie tylko recenzje materiałów modelarskich, ale i poradniki modelarskie.


Now its time to start review.

Czas więc zabrać się za recenzję.


Paint Forge previously was known mainly with painting miniatures and models, for some time has changed the profile of the production tufts and materials for diorama and for wargaming.

Paint Forge dotychczas znany był głównie z malowania figurek i makiet, od jakiegoś czasu zaś zmienił profil na produkcję trawek i materiałów do dioram oraz na potrzeby wargamingu. 

Start with tufts.

Zajmijmy się trawkami. 


Tufts have two hights:
Tufty dostępne są w dwóch wysokościach:
4-6mm