środa, 27 kwietnia 2016

Hobby Zone Airbrush Station and more stuff- review. Stacja lakiernicza-recenzja.

 A lot of time has passed since our last entry. About two months ago I received a test station varnish from the Hobby Zone. Together with the paint shop came also requested additional hanging racks paint.

Sporo wody w rzekach upłynęło od naszego ostatniego wpisu. Jakieś dwa miesiące temu otrzymałem do przetestowania stację lakierniczą firmy Hobby Zone. Razem z lakiernią przyszły również zamówione dodatkowe wiszące stojaki na farby.

So look before my workshop for painting airbrush, I made it out of the box and after 3 months of practically not suitable for use. Another minus is the lack of the possibility of making and painting larger models.

Tak wyglądało wcześniej moje stanowisko do malowania aerografem, zrobiłem je z kartonu i po 3 miesiącach praktycznie nie nadawało się do użytku. Kolejny minus to brak możliwości złożenia oraz malowania większych modeli.