piątek, 11 września 2015

New Kromlech base stuff.


Not so long time ago we managed to get some materials for bases from Kromlech company. So far this company was known on a market from bits and accessories for SF figures and figures on a scale of 28.
 
Nie tak dawno udało nam się zdobyć materiały do podstawek od firmy Kromlech. Dotychczas firma ta znana była na rynku z bitsów oraz dodatków do figurek SF oraz figurek w skali 28.


Let’s get to the point. In a well-wrapped package there was about 1 kg of goods.

Przejdźmy więc do setna. W dobrze zapakowanej paczce przyszło do nas coś koło 1kg towaru.Slate Basing Kit
Animal Skulls & Bones 
Birds of Prey 

Static Grass - Summer Green
Static Grass - Spring Meadow
Static Grass - Chaos Wasteland

Basing Sand - Gravel
Basing Sand - Fine
Basing Sand - Medium
Basing Sand - Coarse

Pigments:
Soot Black
Beach Sand 
Trench Earth
Concrete Grey
Red Dust

Elements for bases
Those three sets that we received look satisfying. They are made from good quality epoxy, they don’t crumble and are quite detailed.
Elementy do podstawek
Trzy zestawy które dostaliśmy prezentują się zadowalająco, są wykonane z dobrej jakości żywicy, nie kruszą się, są dość szczegółowe.