czwartek, 29 września 2016

SBS and Lifecolor sets review/ SBS i recenzja malowania zestawami Lifecolor

Recently, in I finally managed to get the first set Lifecolor wood painting and Weathering Trains. For many years, reading the press I encounter thematic sets of Lifecolor. Uses their AK / MIG in their handbooks, recommends them Hornby, RMB, MIBA, etc. Let there be no, earlier scoop the opinions of others known to me esteemed painters paint about this company. Opinion was good, so you and I have not try it? Honestly, I paint to my liking. Very.


By the way, I found that I can prepare a quick SBS paint on an old wood wagon. My model is a very old wagon H0 company Kleinbahn. So old that the company Kleinbahn no one can remember how old he was.

Ostatnio w końcu udało mi się zdobyć upragnione zestawy Lifecolor do malowania drewna oraz weatheringu kolejowego. Od wielu lat czytając prasę tematyczną natrafiam na zestawy firmy Lifecolor. Używa ich AK/MIG w swych poradnikach, rekomenduje je Hornby, RMB, MIBA, itp. Żeby nie było, wcześniej zaczerpnąłem opinii innych znanych mi cenionych malarzy na temat farb tej firmy. Opinie były dobre, więc czemu i ja mam nie spróbować? Powiem szczerze, farby przypadły mi do gustu. Bardzo.

Przy okazji stwierdziłem że mogę przygotować szybki SBS malowania starego drewna na wagonie. Mój model to bardzo stary wagon w skali H0 firmy Kleinbahn. Tak stary że w firmie Kleinbahn nikt nie pamięta ile ma lat.
The painting set contain the 6 paints. The only thing I miss is there any inserts with a short guide for getting effects. Information on the packaging is very short. In each of the six boxes of paints, boxes are bigger than other similar companies. In addition, paint Lifecolor are in a screw-pots. This has its pros and cons. If you need a bit of paint, we dipped only in the brush. We do not lose once the entire drop. Another important thing is common after some time drying of paint with dispensers. Then we can jump out of the dropper and a half bottles of paint. The downside jar is faster drying paint and need to use a pipette to give the paint to airbrush. Paint Lifecolor are another plus. There are more than standard bottles, because 22ml.

Zestawy zawierają po 6 farb. Jedyne czego mi tam brakuje to jakiejś wkładki z krótkim poradnikiem uzyskiwania efektów. Informacja na opakowaniu jest bardzo krótka. W każdym z pudełek jest sześć farb, pudełka są większe niż podobne innych firm. Dodatkowo farby Lifecolor znajdują się w odkręcanych słoiczkach. Ma to swoje plusy i minusy. Jeśli potrzebujemy odrobiny farby, maczamy tylko w niej pędzel. Nie tracimy od razu całej kropli. Inna ważna rzecz to częste po jakimś czasie zasychanie farb z zakraplaczami. Wtedy potrafi wyskoczyć nam cały zakraplacz i pół butelki farby. Minusem słoiczka jest szybsze wysychanie farby i potrzeba użycia pipety by podawać farbę do aerografu. Farby Lifecolor mają jeszcze inny plus. Jest ich więcej niż standardowych butelkach, bo 22ml.

środa, 28 września 2016

Paint Forge turfs review/ Recenzja traw Paint Forge.

Well, some time has passed since my last review. A lot of changes took place not only on the blog, but in my workshop. Profile blog has changed considerably. From today it will be write a review & SBS. I will publish here not only reviews of materials, paints, technics but SBS guides also.

No dobra, trochę czasu minęło od mojej ostatniej recenzji. Sporo zmian nastąpiło nie tylko na blogu, ale i na moim warsztacie. Profil bloga zmienił się znacznie. Od dziś będzie to blog recenzencko-warsztatowy. Będę publikował tutaj nie tylko recenzje materiałów modelarskich, ale i poradniki modelarskie.


Now its time to start review.

Czas więc zabrać się za recenzję.


Paint Forge previously was known mainly with painting miniatures and models, for some time has changed the profile of the production tufts and materials for diorama and for wargaming.

Paint Forge dotychczas znany był głównie z malowania figurek i makiet, od jakiegoś czasu zaś zmienił profil na produkcję trawek i materiałów do dioram oraz na potrzeby wargamingu. 

Start with tufts.

Zajmijmy się trawkami. 


Tufts have two hights:
Tufty dostępne są w dwóch wysokościach:
4-6mm

piątek, 6 maja 2016

Hataka paints review/ Recenzja farb firmy Hataka.

Jakieś trzy miesiące temu udało mi się dostać dwa zestawy farb Hataki:
HTK-AS40 Polish Railways locomotives paint set vol. 1, HTK-AS26 Corrosion & rust & weathering effects set oraz kilka sztuk innych kolorów.

Dotychczas najwięcej informacji na temat farb Hataki słyszałem głównie od malarzy modelarskich (malujących modele redukcyjne) i nie miałem informacji na ich temat od malarzy figurkowych czy kolejowych (te tematy interesują mnie najbardziej). Dla tego też z wielką radością przywitałem dwa zestawy farb tej firmy. Pierwszy to kolory przeznaczone dla polskich lokomotyw w okolicach lat 90 i teraz czyli epoka Vb. Drugi zaś to zestaw przeznaczony do rdzy, zacieków itp efektów zniszczeń i zużycia.

środa, 27 kwietnia 2016

Hobby Zone Airbrush Station and more stuff- review. Stacja lakiernicza-recenzja.

 A lot of time has passed since our last entry. About two months ago I received a test station varnish from the Hobby Zone. Together with the paint shop came also requested additional hanging racks paint.

Sporo wody w rzekach upłynęło od naszego ostatniego wpisu. Jakieś dwa miesiące temu otrzymałem do przetestowania stację lakierniczą firmy Hobby Zone. Razem z lakiernią przyszły również zamówione dodatkowe wiszące stojaki na farby.

So look before my workshop for painting airbrush, I made it out of the box and after 3 months of practically not suitable for use. Another minus is the lack of the possibility of making and painting larger models.

Tak wyglądało wcześniej moje stanowisko do malowania aerografem, zrobiłem je z kartonu i po 3 miesiącach praktycznie nie nadawało się do użytku. Kolejny minus to brak możliwości złożenia oraz malowania większych modeli.


wtorek, 12 stycznia 2016

KKGaming wargaming stuff review/ Recenzja produktów do bitewniaków od KK Gaming

Just before Christmas I managed order a pack of KKGaming, a Polish manufacturer ot stuff for wargames and board games.

Order covered the grass mat about they told me people with PinAtWar, and additions to the breadboard. Electrostatic grass, bushes, stones and sand into miniature bases.


Jeszcze przed świętami udało mi się zamówić paczkę od KKGaming, polskiego producenta elementów do gier bitewnych i planszowych. 

Zamówienie objęło trawiastą matę o której powiedzieli mi ludzie z PinAtWar, praz dodatki do makiet. Trawa elektrostatyczna, krzaczki, kamyki oraz piasek do podstawek

I start from gamemat.
Zacznę może od maty. 

środa, 30 grudnia 2015

How to build hill for wargame table./ Jak szybko zbudować wzgórze na stół bitewny -dla leniwych.

Szybki SBS dla "leniwych inaczej" jak zbudować fajne, w miarę realistycznie wyglądające wzgórze na stół.

Zaczynamy:

Na wycięte za pomocą noża elektrycznego wzgórze dajemy wikol, piasek i malujemy na czarno podkładem z dodatkiem brązowego podkładu. Najlepiej żeby wzgórze było pomalowane nie jednolicie.

Używając Light Brown 71.027 Vallejo Air Model maluję drogę na wzgórzu.

20 and 28mm face skin painting/ Malowanie skóry twarzy 20 i 28mm.

Zabrałem się ostatnio podczas jednego z pokazów za pokazanie jak malować skórę twarzy na figurkach 20 i 28mm. Różnice pomiędzy skalami choć widać na pierwszy rzut oka nie są aż tak wielki jeśli chodzi o ilość detali i sposobu malowania. Oczywiście znam wielu dobrych malarzy na świecie którzy potrafią z figurką 20mm zrobić takie rzeczy których ja jeszcze nie jestem wstanie zrobić z 28 lub 32mm. Albo nawet 54mm.

Nie mniej wracając do tematu przedstawiam szybki poradnik malowania skóry europejskiej na figurkach 20mm (1/72) oraz 28mm (1/56).

Głowy są w skali 28mm, figurki 20mm.Wszystkie kolory które można użyć do malowania skóry twarzy, a które to mam na stanie. Należy pamiętać że odcienie skóry wschodnioeuropejskiej, bliskowschodniej oraz południowej różnią si od zachodnioeuropejskiej oraz środkowoeuropejskiej.